Zonder tafels

Voor trainingen, presentaties en congressen wordt er vaak gekozen voor een opstelling zonder tafels. Er kan gekozen worden voor een theater opstelling of het plaatsen van de stoelen in een halve-, of gehele cirkel. Het achterwege laten van de tafels heeft als voordeel dat opstellingen tijdens de dag eenvoudig kunnen wijzigen en dat de setting als minder formeel wordt ervaren met een positief effect op de interactie tussen deelnemers.

Met tafels

Voor een formeler overleg, een vergadering, of een training waarbij de deelnemers moeten schrijven is de keuze voor een opstelling met tafels verstandig. Op basis van de uitgangspunten en het aantal deelnemers van de bijeenkomst helpen wij u graag bij het vinden van de ideale opstelling.